I Am Feeling | Speaking English | English The Easy Way
Home Job Hunting Reading
English The Easy Way

English The Easy Way

Everybody Can Learn English

Speaking English

I Am Feeling


Here are some examples of I Am + Feeling

 • I am happy.
 • I am not happy.
 • Am I happy?
 • I am sad.
 • I am sick.
 • I am tired.
 • I am upset.
 • I am angry.
 • I am sick.
 • I am disgusted.
 • I am jealous.